informatie badmintonclub BC Bornholm

Meer informatie over Badminton Club Bornholm

We zijn een recreatieve club en spelen alleen onderlinge wedstrijden. Plezier en sportiviteit staat voorop, maar winnen is zeker ook belangrijk.

De speeltijden zijn op de woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur en zaterdagochtend van 9.00 – 11.00 uur.
Er wordt gebruik gemaakt van een afhangsysteem, zodat iedereen,  op zijn beurt aan spelen toekomt. Voordeel hiervan is dat je kunt komen en gaan wanneer je wilt, en je dus niet aan een vaste begin- of eindtijd hoeft te houden. We spelen altijd dubbelspel, met wisselende partners. De speeltijd per potje is 20 minuten. We hebben 3 banen tot onze beschikking. U dient zelf voor een racket te zorgen. Shuttles worden door de club verstrekt.

Lokatie: Sportzaal De Veste, Schuilenburg 3, 2135 GJ Hoofddorp (wijk Toolenburg)

Lid worden
Aanmelding gebeurt bij de penningmeester of met het inschrijfformulier. Download hier het inschrijfformulier. Volledig ingevuld terug mailen (penningmeester@bcbornholm.nl), afgegeven of opsturen naar de penningmeester. Na inschrijving ontvangt u uw persoonlijke clubpas.

Contributie
Het contributiejaar van “BC Bornholm” loopt van 1 september t/m 31 mei. De contributie voor het seizoen 2023 – 2024 bedraagt € 140,-. Graag overmaken naar INGBank: BC Bornholm – IBAN: NL68INGB0005003705. Bij aanvang lidmaatschap na 1 september, wordt een evenredig bedrag betaald over de resterende maanden van het clubjaar.

Beëindiging lidmaatschap
Dit kan voorkomen en dat vinden we jammer, maar laat het wel even weten. Afmeldingen voor het nieuwe seizoen kunnen het hele jaar door plaatsvinden, doch uiterlijk voor 1 september per email bij de penningmeester (penningmeester@bcbornholm.nl). Gedurende het seizoen opzeggen, voor het lopende jaar, van het lidmaatschap is niet mogelijk. Te late afmelding houdt in dat contributie voor het nieuwe seizoen betaald moet worden.

Proeftijd
Voordat u besluit lid te worden van onze vereniging, krijgt u de gelegenheid om twee keer mee te spelen op de zaterdagochtend en/of op de woensdagavond. Zo kan u de sfeer proeven en merken of badminton wel de sport voor u is.