De laatste loodjes…

De laatste loodjes…

woensdag 31 mei
Algemene Leden Vereniging – graag nodigen wij alle leden uit voor de ALV op woensdag 31 mei om 21:30
Agenda ALV BC Bornholm

zaterdag 17 juni afsluiting seizoen
Extra activiteit/etentje : De activiteiten commissie is druk met de organisatie van een leuk uitje. Het plan is om dit op zaterdag 17 juni te doen.
Meer details volgens spoedig. In de zaal hangt intekenlijst. Wil jij wel mee, maar kun je op 17 juni niet, laat het dan ook even weten.

Verslag 4 maart- ouder/kind toernooi 2017

Verslag ouder/kind toernooi 2017

De inschrijving voor dit toernooi was wat moeizaam. Het ontbrak niet zo zeer aan animo, maar er was moeilijk aan kinderen te komen die tijd en zin hadden om mee te doen met de “ouwelui”. Maar bij die “ouwelui” lees de leden zelf, was er de wil en dus ook de weg gevonden en werden er waar nodig kinderen geruild of geleased.

Gelukkig voor Ed, onze wedstrijdsecretaris, want zo kon hij toch nog ’n aardig programma in elkaar flansen. Doordat erop het laatst iemand wegens ziekte had afgezegd, moest Ed zelf ook mee spelen. Dat was voor hem geen straf en omdat Piet hem assisteerde is dat ook goed gekomen. Het was heel leuk om te zien dat vooral de jongere kinderen enorm gegroeid waren en niet alleen in fysiek opzicht, maar ook in het badminton spel was er veel vooruitgang geboekt. Waarbij ik sommige ouderen niet te kort wil doen, want ook hier was er soms groot verschil met voorgaande jaren. Mede daarom ook waren er goede en spannende partijen te zien met geringe verschillen, waar je het soms niet zou verwachten.

Er zijn twee koppels die al hun wedstrijden hebben gewonnen. Uiteindelijk hebben Annet en Rodney met een klein verschil in punten gewonnen van een gelegenheidskoppel. Want Tiny had een jongere zoon geleased, zij speelde met Wim en eindigde als tweede. Grote verassing was de zoon van Yvonne, Edwin, die in een jaar tijd verbluffend veel beter was gaan spelen, jammer dat hij zo ver weg woont. Maar ook de dochter van Dogan was in meerdere opzichten gegroeid, net als Sophie de kleindochter van Jan. In het scoreverloop bij Suzanne en Elise was goed te zien dat er in de loop van de dag veel verbetering optrad. Zij was de jongste en hier bleek dat die kleinsten enorm veel opnemen.

De sfeer was als vanouds zeer gezellig en tijdens het toernooi zeer sportief en nadien zeker met een drankje en hapjes.
Ondergetekende mocht vanachter een goed gevulde tafel, met allerlei lekkers de uitslag bekend maken. Voor die hapjes en drankjes moeten we de dames van de activiteitencommissie bedanken. Zij hadden ook voor de “kinderen” een attentie mee gebracht in Paas-sfeer.
En natuurlijk ook dank aan Ed voor het vele werk vooraf, maar ook die dag is hij druk, met alles op de computer. Mede daardoor kunnen we deze uitvoering van het toernooi als zeer geslaagd beschouwen.

Piet van der Zwaan

Kersttoernooi 2016 verslag

Zaterdag 17 december is het jaarlijkse kerst toernooi gespeeld. En ondanks de wat magere opkomst, mogen we het weer geslaagd noemen.
Van de inschrijvingen kregen we nog eens twee afmeldingen wegens blessures, van Jan en Wim. Dit betekende wel wat puzzelen en schuiven in het programma. Ed had het prima voorbereid en op stick gezet en door broer Theo, met hulp van Piet, is het toch nog goed gekomen. Dat geschuif had wel tot gevolg, dat enige mensen extra partijen moesten spelen en weinig tijd kregen om te rusten.

Zoals was afgesproken hadden alle deelnemers iets bijgedragen in de vorm van hapjes of drankjes. Ook waren er verscheidene tafels aangedragen waarop, feestelijk gedekt door de dames, alles werd uitgestald. Tussen de partijen door kon je dan een bezoekje brengen aan de, ook weer feestelijk verlichtte kleedkamer, om een keuze te maken uit de verschillende salades, toastjes, stokbrood of kerststol, met of zonder drankje.

Onze voorzitter had ons zeer gewaardeerde erelid, Cees de Krijger uitgenodigd. Cees is, om gezondheidsreden, genoodzaakt om te stoppen met badmintonnen. Hij werd, na afloop, letterlijk door André in de bloemen gezet en kreeg een ingelijste oorkonde met dat erelidmaatschap. Hij werd bedankt voor zijn enorme inzet, gedurende die 29 jaar en zijn werk in verschillende commissies. Wij missen hem nu al, dit kersttoernooi. Wij wensen Cees beterschap en veel plezier met het biljarten.

Piet mocht de prijzen uitreiken, welke verzorgd waren door de activiteiten commissie. Zo ook de gehele aankleding, inclusief verlichting, etc. Naast de dames van deze commissie, wil ik iedereen bedanken voor haar of zijn bijdrage aan het welslagen van dit kerst toernooi 2016. Ik doe daar de allerbeste wensen bij voor de aankomende feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2017. Tot gauw, Piet.

Zaterdag 28 mei 2016 Slottoernooi

Gelukkig was er het Bingomolentje

Zoals ieder seizoen werd ook nu weer afgesloten met een onderling slottoernooi. De opkomst was goed te noemen, zo op het einde van de periode. Door het wedstrijdprogramma en vooral door de voorbereiding van de activiteiten commissie en het wedstrijdsecretariaat was de sfeer weer optimaal. Mede door de teamindelingen, waarbij rekening werd gehouden met de verschillende speelsterkte, is de uitslag bijna onvoorspelbaar en blijft het spannend. Maar desondanks heeft de leiding op deze dag gemeend bij de prijsuitreiking een variatie te moeten toepassen. Deze werd namelijk bepaald aan de hand van een “bingomolentje” Hoewel er tussen de wedstrijden gezellig is gekletst, werd er na de prijsuitreiking en onder het genot van een hapje en drankje nog gezellig gekeuveld en hebben we elkaar fijne vakantie gewenst, nadat we op 4 juni nog een afscheidsdiner met elkaar genieten.

Kersttoernooi 2015 19 december

Kersttoernooi 2015

Op de lange, meegebrachte tafels, werden de eveneens meegebrachte salades, koude snacks, kerstbrood en dranken uitgestald in de kleedkamer. En natuurlijk stond er op een elektrisch plaatje de gloeiwijn warm te worden. Die kleedkamer was feestelijk versierd en verlicht in kerstsfeer. Tussen de wedstrijden door kon je een hapje of drankje nuttigen en na afloop van een sportief toernooi was er de prijsuitreiking door de voorzitter en een gezellig samenzijn.De wedstrijd-en activiteiten commissie hebben weer hun best gedaan. Bedankt en tot de nieuwjaarsborrel.